ĐÃ CÓ: 12,084 TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ.

  • 2.000
  • 5.000
  • 10.000
  • 15.000
Tham gia đăng ký tài khoản sớm. Đạt mốc nào nhận quà mốc đó
  • 2.000
  • 5.000
  • 10.000
  • 15.000
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2

Người chơi tham gia đăng ký tài khoản sớm sẽ có cơ hội nhận quà theo mốc đăng ký vô cùng giá trị và có thể tham gia Event mừng sinh nhật ring Iphone 15 Promax (trang 3)

Chia sẻ mỗi ngày
Join Group
Fan Cứng
Loan tin & tag 3 người bạn

- Người chơi có thể nhận lượt bằng những cách sau:
- Cách 1: Đăng ký tài khoản mới nhận 1 lượt
- Cách 2: Hàng ngày chia sẻ Landing trên trang cá nhân nhận 1 lượt
- Cách 3: Có danh hiệu Fan cứng, hãy chụp màn hình và gửi tới fanpage, mỗi ngày sẽ nhận thêm 1 lượt chơi
- Cách 4: Tham gia sự kiện loan tin tại ĐÂY để nhận thêm mỗi ngày 1 lượt chơi
- Cách 5: Tham gia Nhóm nhận ngay 1 lượt chơi (inbox fanpage để nhận).
- Lưu ý: Cách 3 và 4 chỉ nhận được lượt mỗi ngày sau khi hoàn thành cách 1.