Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hiệu quả quyển tâm pháp thứ 8

Đăng ngày: 25/03/2022

Quý bằng hữu thân mến!
Mỗi môn phái có 8 quyển tâm pháp, bao gồm 6 quyển tâm pháp bổn phái và 2 quyển bí tịch, 7 quyển đầu quý bằng hữu có thể nâng tâm pháp tối đa đến cấp 119. Đặc biệt quyển tâm pháp thứ 8 quý bằng hữu có thể nâng tâm pháp tối đa tới 250.
Hiệu quả của kỹ năng khóa của quyển tâm pháp thứ 8 sẽ phụ thuộc vào sự chênh lệch tâm pháp của bản thân và mục tiêu, chênh lệch tâm pháp càng cao, hiệu quả kỹ năng khóa càng lớn.

  • Nếu tâm pháp của bản thân bằng mục tiêu, kỹ năng khóa sẽ khóa được 3 giây.
  • Nếu tâm pháp của bản thân lớn hơn mục tiêu 10 cấp, cứ mỗi 10 cấp tâm pháp chênh lệch sẽ khóa mục tiêu lâu hơn 1 giây, tối đa là 12 giây.
  • Nếu tâm pháp của bản thân thấp hơn mục tiêu 10 cấp tâm pháp, hiệu quả kỹ năng khóa sẽ là 2 giây.
  • Nếu tâm pháp của bản thân thấp hơn mục tiêu từ 20 cấp tâm pháp trở đi, kỹ năng khóa sẽ chỉ khóa được 1 giây.