Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hướng Dẫn Cày Vàng

Đăng ngày: 13/02/2022

TLBB Nhật Nguyệt xin gửi tới quý bằng hữu các cách cày vàng của server.

Quý bằng có thể cày vàng qua các cách như sau:

Cách 1:
- Train Tần Hoàng Địa Cung 3 4, Hỏa Diệm Cốc, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc, Hãn Huyết Lĩnh để nhặt Tần Hoàng Châu khi gom đủ 100 viên Tần Hoàng Châu (không cố định) có thể đem về NPC Khô Vinh tại 186,317 Lạc Dương để đổi lấy 1 lượng vàng không khóa nhất định, còn Tần Hoàng Châu khóa có thể mang về các shop tại npc bán lấy vàng khóa nhất định

 

Cách 2:
- Săn boss hoặc phụ bản để có thể thu thập được 15 đóa hoa hồng, khi bán 15 đóa hoa hồng sẽ nhận được 1 lượng vàng không khóa nhất định


- Ngoài ra quý bằng hữu có thể đi các hoạt động như chạy Thương Nhân, Thủy Lao cũng có thể kiếm được vàng không khóa.

 

 

---------------------------------------
Thiên Long Nhật Nguyệt