Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hướng Dẫn Tân Thủ

Đăng ngày: 16/07/2021

Gia nhập môn phái ở đâu ?

Tại NPC Trương Tam Phong (187,315) Lạc Dương, nhấp chọn Gia Nhập Môn Phái -> Chọn Môn Phái Muốn Gia Nhập -> Xác Nhận Vào Môn Phái.


Nhập GIFCODE

Tại giao diện Kích hoạt Gif-Code, quý bằng hữu nhập Code nhận được từ Fanpage sau đó chọn Đồng ý.


Nhận đồ tân thủ ở đâu ?

Khi vào game quý bằng hữu đã nhận được sẵn một hộp Quà Tặng Tân Thủ, mở nó ra quý bằng hữu sẽ nhận được 1 set đồ tân thủ full ngọc cấp 3 theo môn phái đã chọn, và có thể đi train.
Lưu ý: Quý bằng hữu phải gia nhập Môn Phái mới có thể sử dụng hộp quà này.


Làm sao nào để đánh quái mạnh hơn ?

Khi đến cấp 65 quý bằng hữu có thể làm tính năng Thần Mộc Vương Đỉnh, giúp tăng mạnh chỉ số nhân vật khiến cho quá trình trải nghiệm game dễ dàng hơn rất nhiều.
Xem hướng dẫn tính năng Thần Mộc Vương Đỉnh tại: https://tlnhatnguyet2.net/bai-viet/news/huong-dan-tinh-nang-than-moc-vuong-dinh

Train ở đâu theo từng cấp độ ?
Cấp 10 – 20: Train tại Đôn Hoàng.
Cấp 30 – 40: Có thể train ở Nga Mi Sơn, Ma Nhai Động, Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1.
Cấp 50 – 70: Có thể train tại Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1 – 5, Tần Hoàng Địa Cung Tầng 1.
Cấp 70 – 90: Có thể train tại Tần Hoàng Địa Cung Tầng 2 – 4.
Cấp 90 – 119: Có thể train tại Hãn Huyết Lĩnh, Cao Xương Mê Cung, Tháp Khắc Lạp Mã Can, Hỏa Diệm Sơn,

Dịch chuyển ở đâu nhanh ?

Quý bằng hữu có thể dịch chuyển nhanh tại NPC Dịch Chuyển Tổng Hợp (207,323) Lạc Dương, có thể Dịch Chuyển tất cả các map và tính năng quan trọng trong Thiên Long Nhật Nguyệt.


Kiếm vàng ở đâu ?

Quý bằng hữu có thể train tại các map sau để kiếm Tần Hoàng Châu:
1. Tần Hoàng Địa Cung 4.
2. Hãn Huyết Lĩnh.
3. Cao Xương Mê Cung.
4. Tháp Khắc Lạp Mã Can.
5. Hỏa Diệm Sơn.
Tần Hoàng Châu (Khóa) có thể bán cho NPC để lấy Giao Tử.
Tần Hoàng Châu (Không Khóa): có thể đổi 100 viên lấy 200 vàng tại NPC Trương Tam Phong.