Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【HƯỚNG DẪN】 TÂN THỦ NHẬP MÔN KHI THAM GIA NHẬT NGUYỆT 7

Đăng ngày: 03/05/2024
TRAIN CẤP ĐỘ
Cấp 10: map Đôn Hoàng (đi từ Lạc Dương - Đôn Hoàng bên trái map)
Cấp 21 - 40: map Nga My Sơn, Mã Nhai Động, Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1.
Cấp 40 - 60: map Yến Vương Cổ Mộ Tầng 1 - 2 - 3.
Cấp 60 - 100: map Tần Hoàng Địa Cung tầng 1, 2, 3, 4.Cấp 100 - 119: map Hãn Huyết Lĩnh, Tháp Khắc Lạp Mã Can, Cao Xương Mê Cung, Vân Phù, Nhai Dư Đảo.
 
LÀM TÍNH NĂNG
- Không cần theo Level: Cường Hoá, Điêu Văn.
- Level 65: Võ Hồn, Thần Mộc Vương Đỉnh.
- Level 70: Băng Phách Thần Châm (Ám khí).
- Level 80: Tinh Thông, Vương Quyền Thiên Đạo.
- Level 82, 92, 102: Thượng Cổ Thần Khí 82, 92, 102 (Thần Binh Hải Vực).
Chi tiết hướng dẫn làm các tính năng xem tại: https://tlnhatnguyet.net/huong-dan.php