Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Trấn Phái Thần Binh

Đăng ngày: 30/01/2022

Trấn Phái Thần Binh sức mạnh tột đỉnh qua tất cả tinh túy của đất trời. Thập tam phái đã uy phong, nay lại càng thêm dũng mãnh bội phần bởi mỗi môn phái sẽ có 3 thanh thần binh với các chức năng hoàn toàn khác nhau như: Hấp huyết, hấp khí, suất bán, đả nộ, phá trán, hư nhược.

Mỗi thanh thần binh đều có những tính chất phụ cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, để sở hữu thần binh không phải là điều dễ dàng!

Làm thế nào để có thể sở hữu Thần Binh 102?

  • Tham gia phó bản Phiêu Miễu Phong tại NPC Trình Thanh Sương (193,221) Lâu Lan, hào kiệt sẽ có cơ may nhận được Tàn Khuyết Thần Tiết cấp 7.
  • Sau đó dùng 20 Tân Mãng Thần Phù cấp 7 vật phẩm chỉ có khi giết chết Boss tại các nhiệm vụ Liên Hoàn, Diệt Phỉ Kính Hồ và Thiên Long Túc Cầu.....để hồi phục Tàn Khuyết Thần Tiết thành Liên Nhung Thần Tiết.

  • Quý bằng hữu tiến hành mua phối phương thần khí tại NPC Vu Bà (193,225) Lâu Lan sau đó nhấp chuột phải vào phối phương để học công thức chế tạo thần khí.
  • Quý bằng hữu cần học kỹ năng đúc khuôn tại NPC Vương Đức Phú (306,301) Lạc Dương.
  • Sau khi đã học kỹ năng đúc khuôn, tại giao diện kỹ năng sống quý bằng hữu bấm vào chữ tạo để tiến hành chế tạo thần khí khi đã đủ nguyên liệu.
    Lưu ý: quý bằng hữu cần đứng gần lò rèn mới có thể tiến hành chế tạo Thần Khí.