Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

【Sự Kiện】 Đại Tiệc Sinh Nhật

Đăng ngày: 22/08/2022
Thời gian: từ 19h30 ngày 27/08 đến 23h59 ngày 03/09.
 
 
Thể lệ:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại các phụ bản drop Lì Xì, tặng Lì Xì cho người khác, người đó sẽ nhận được quà.
- Khi tặng đủ mốc lì xì, nhận thưởng theo mốc lì xì.
Khi dùng Lì Xì Vui Vẻ, quý bằng hữu sẽ nhận được 1 điểm mốc lì xì.
Khi dùng Lì Xì Như Ý, quý bằng hữu sẽ nhận được 3 điểm mốc lì xì.
Khi dùng Lì Xì Cát Tường, quý bằng hữu sẽ nhận được 5 điểm mốc lì xì.

Phần Thưởng:
Khi đủ các mốc điểm 100, 500, 1000, 2000, 3500 điểm quý bằng hữu có thể nhận thưởng tương ứng các mốc.
- Mốc 100 điểm: Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa x100, Hàn Băng Tinh Tiết x10, Kim Tàm Ti x200.
- Mốc 500 điểm: Tử Vi Linh Phách x50, Mật Tịch Tàn Trang x10, Hồng Ngọc Bảo Thạch (Cấp 4) x1.
- Mốc 1000 điểm: Miên Bố Cấp 3 x200, Bí Ngân Cấp 3 x200, Hồng Ngọc Bảo Thạch (Cấp 4) x2.
- Mốc 2000 điểm: Tiềm Năng Chân Đan x5, Tĩnh Tâm Thảo x5, Hồng Ngọc Bảo Thạch (Cấp 5) x1.
- Mốc 3500 điểm: Trùng Lâu Phản x1.

Ngoài ra, khi tặng Lì Xì cho những người chơi khác, quý bằng hữu sẽ nhận được phần quà tương ứng.
Thông tin drop Lì Xì: Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa, Tử Vi Linh Phách, Kim Tàm Ti, Võ Học Tâm Đắc, Thông Thiên Linh
Đan, Mệnh Hồn Ngọc, Nhuận Hồn Thạch, Ngọc Long Tủy, Chú Văn, Mật Tịch Tàn Trang, Phục Hi Ngọc, Tĩnh Tâm Thảo,
Tiềm Năng Chân Đan, Nguyên Chú Kim Phù, CCHTP.

Links Fanpage: https://www.facebook.com/thienlongnhatnguyet
----------------
THIÊN LONG NHẬT NGUYỆT 
Phiên Bản Chuẩn Mới Nhất Từ Nhà Phát Hành