Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hệ thống Bang Hội

Đăng ngày: 23/11/2021
Hệ thống Bang Hội của Thiên Long Nhật Nguyệt vô cùng lớn mạnh. Tại đây bằng hữu có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng của một cuộc sống khác trong game, được kết giao bằng hữu, nối rộng vòng tay đến khắp mọi nơi.
 
Gia nhập bang hội
 
Tới NPC Bang Hội Phạm Thuần Nhân (239,236) Lạc Dương chọn mục xem danh mục bang hội, sau đó tìm bang hội muốn gia nhập và bấm xin vào.
 
 
Sáng lập bang hội
 
Người chơi đạt cấp 40 trở lên, có thể trả 50 vàng để sáng lập Bang Hội. Lúc này bang là cấp 1, người sáng lập bang chính là Bang Chủ.
 
 
Đăng ký thành thị
 
Sau khi đã có Bang Hội, bang chủ có thể đăng ký thành thị cho bang của mình, bằng hữu cần trả 1000 vàng phí để đăng ký thành thị.
Sau khi đã có thành thị, quý bằng hữu có thể nhấp chọn vào thành phố của bổn bang để vào thành thị bang hội. 
Bang hội cần có quỹ bang để duy trì, nếu quỹ bang sắp hết hệ thống sẽ thông báo bang chủ cần quyên góp quỹ bang, nếu không quyên góp, hệ thống sẽ tự động thu hồi thành thị.
 
 
Quyên góp bang hội
 
Có 2 cách để tăng quỹ bang hội:
1. Quyên góp trực tiếp tại NPC Tiền Vi Nhất tọa độ 148,56 bằng chính vàng của thành viên trong bang.
2. Tăng quỹ bang bằng cách hoạt động chạy thương nhân.
 
Chạy thương nhân
 
- Để chạy được thương nhân thì bạn cần là thành viên của bang hội và nắm giữ chức vụ thương nhân trở lên.
- Bang hội phải có 1 đối tác là bang hội khác để thông thương thì mới có thể chạy được thương nhân.
- Để có thể thông thương, quý bằng hữu tham khảo hình bên dưới.
Lưu ý: Bang hội mà các hạ thông thương phải cùng thông thương với bang hội của các hạ, nếu không sẽ không thể thông thương được, khi đã thông thương thành công thì tên bang hội cùng thông thương sẽ hiện ra màu trắng như trong hình.
 
 
- Sau khi đã đủ các điều kiện, quý bằng hữu về thành thị bang hội tại chữ Kim gặp NPC Tiền Vi Nhất để lĩnh ngân phiếu. Lĩnh phiếu xong (trong tay nải, ô nhiệm vụ) chọn cửa hàng thương nhân (tại NPC Tiền Vi Nhất). Trong cửa hàng Thương Nhân sẽ có 3 (hoặc nhiều hơn, tùy vào cấp độ bang) thương phẩm.
- Bắt đầu quá trình quan trọng: Mua và Bán.
- Tại thành của bang hội mình, nên mua thương phẩm 94 bạc vì sự dụng tối đa lượng tiền trong phiếu, đỡ phải click mua nhiều, cũng như quay vòng thời gian đợi sẽ ngắn hơn.
 
 
- Sau khi đã mua thương phẩm xong, quý bằng hữu bắt đầu chạy bộ tới lối ra ở Thành Môn. Sau đó chạy theo tuyến đường Thương Nhân mà bang hội đã thông thương ( Thành bang của mình – map 1 – map 2 – map 3 - … - thành bang thông thương). Trong quá trình chạy bộ, không thể sử dụng thú cưỡi, có thể sử dụng các kỹ năng tăng tốc, phi thân, hoặc được người khác ( không trong trạng thái có ngân phiếu chạy thương nhân) kéo bằng thú cưỡi.

- Tại thành bang thông thương: Mở cửa hàng thương nhân tại NPC Tiền Vi Nhất. Đợi thương phẩm trong cửa hàng Thương Nhân đạt giá 94 bạc (Max giá) thì bán hết những cái mình mua ở thành bang mình (Ở trong tay nải ô Nguyên Liệu). Sau đó tiếp tục mua Thương Phẩm 94 bạc đó tại NPC Tiền Vi Nhất. Mua hết tiền trong ngân phiếu thì thôi (nên mua cái 94 bạc vì đỡ tốn chỗ ở ô đồ, trong trường hợp đang mua mà bị nhảy giá, vẫn có thể tiếp tục mua nhưng cần mua hết số tiền trong ngân phiếu để tối đa hóa lợi nhuận).

- Sau khi mua xong quý bằng hữu chạy lại thành thị của bang mình. (chạy ngược lại với tuyến đường vừa chạy đến).

- Về thành bang mình: tới NPC Tiền Vi Nhất, đợi thương phẩm lên 94 bạc rồi bán hết. Quý bằng hữu phải đợi thương phẩm lên 94 bạc mới bán để tối ưu lợi nhuận.

- Sau khi bán hết thương phẩm, gặp NPC Tiền Vi Nhất chọn mục hoàn trả ngân phiếu. Như vậy là đã hoàn thành 1 vòng chạy Thương Nhân.
 
Nâng cấp thành thị
 
- Nâng cấp thành thị sẽ giúp bang hội có được những lợi ích như: gia tăng số lượng thành viên, gia tăng quỹ bang.v.v..
- Để nâng cấp được thành thị quý bằng hữu cần làm nhiệm vụ tại các NPC: Nông, Trường, Binh, Công, Thương, Thư.

- Mỗi loại nhiệm vụ sẽ tương ứng với số điểm bang hội cần có để nâng cấp thành thị.
- Nhiệm vụ này tất cả thành viên trong bang hội đều có thể tham gia.
- Những thành viên hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 điểm cống hiến bang, ngoài ra còn giúp bang hội có thêm 1 điểm nâng cấp.
 
Sau khi đã chọn được thành thị cần nâng cấp, quý bằng hữu nhấp chọn thăng cấp tiến độ xây dựng công trình, để bắt đầu quá trình nâng cấp thành thị.