Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hướng Dẫn Tính Năng Tinh Thông

Đăng ngày: 12/07/2021

Tinh Thông Trang Bị

Trang bị cấp 80 và 6 sao trở lên các hạ có thể đến NPC Mộ Bạch (362,243) Tô Châu để tiến hành tinh thông trang bị.
NPC Mộ Bạch (362,243) Tô Châu

Trang Bị Tôi Luyện

Tôi luyện trang bi cần Ly Hỏa, trang bị võ cụ như (Hạng Liên, Giới Chỉ, Hộ Phù, Hộ Uyển..) thích hơp tôi luyện thuốc tính tấn công như: (Băng, Hỏa, Huyền Độc…)
Trang bị phòng cụ như: (Y phục, Mão, Hộ Kiên, Yêu Đái, Hài…) thích hợp tôi luyện thuộc tính phòng thủ như: (Thể lực, nội lực, trí lực, thân pháp, né tránh…)

Tại giao diện Tôi Luyện Thuộc Tính Tinh Thông nhấp chuột phải đặt trang bị vào ô, nếu tôi luyện được thuộc tính mong muốn các hạ có thể nhấp khóa thuộc tính đó để giữ nguyên thuộc tính mong muốn cho lần tôi luyện tiếp theo, tối đa có thể khóa 2 ô thuộc tính.Thăng cấp thuộc tính Tinh Thông

Sau khi đã Tôi Luyện được thuộc Tinh Thông phù hợp, có thể tiến hành Thăng Cấp Tinh Thông trang bị.
Thăng cấp Tinh Thông trang bị tốn Tinh Kim Thạch.
Tại giao diện Thăng cấp thuộc tính Tinh Thông, nhấp chuột phải đặt trang bị cần thăng cấp vào, sau đó nhấp chọn thăng cấp, cấp Tinh Thông càng cao số lượng Tinh Kim Thạch tiêu  hao càng lớn, tối đa Tinh Thông đến cấp 100.
 


Di chuyển thuộc tính Tinh Thông

Trang bị đã nhận được thuộc tính Tinh Thông, có thể chuyển dời thuộc tính Tinh Thông vào trang bị có vị trí tương đồng, sau khi chuyển dời thuộc tính tinh thông và cấp tinh thông sẽ không thay đổi, điểm số thuộc tính tinh thông sẽ được tính lại dựa vào cấp sao, cấp trang bị nhận chuyển dịch.
Tại giao diện Chuyển dời thuộc tính Tinh Thông, nhấp chuột phải đặt trang bị ban đầu và đặt trang bị mục tiêu vào sau đó nhấp chọn chuyển dịch.