Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG HÀO HIỆP ẤN

Đăng ngày: 01/09/2021

Hào Hiệp Ấn là bảo vật triều đình tặng Hào Hiệp hỗ trợ chiến đấu. Triệu Tử Huân ở Thành Thị Bang hội (94,55) có thể giúp bằng hữu đổi Hào Hiệp Ấn.

Cần có 100 chiến công để đổi Hào Hiệp Ấn, có thể chọn loại phù hợp với thuộc tính bản thân. Hào Hiệp Ấn có 4 loại thuộc tính Tứ Tượng: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

 1. Tới thành thị Bang Hội, gặp NPC Triệu Tử Huân (tọa độ 91,59) để tiến hành làm tính năng Hào Hiệp Ấn.2. Tại giao diện NPC chọn tính năng Đổi Hào Hiệp Ấn.3. Đổi Hào Hiệp Ấn cần điểm chiến công, điểm chiến công có được khi dùng Chiến Công Khoán.4. Sau khi đã có điểm chiến công, tiến hành chọn Hào Hiệp Ấn và xác nhận.

Thanh Long Hào Hiệp Ấn: Độc Công.
Bạch Hổ Hào Hiệp Ấn: Huyền Công.
Chu Tước Hào Hiệp Ấn: Hỏa Công.
Huyền Võ Hào Hiệp Ấn: Băng Công.5. Sau khi đã chọn được Hào Hiệp Ấn phù hợp, tại giao diện nhân vật -> Hiệp Ấn. Quý bằng hữu có thể nâng cấp trưởng thành cho Hào Hiệp Ấn, nguyên liệu để nâng cấp trưởng thành là Hào Hiệp Huy Hiệu.

Cấp trưởng thành tối đa là: Cấp 100.  1.  6. Hào Hiệp Ấn đến cấp trưởng thành nhất định sẽ mở ra kỹ năng giảm thời gian khống chế, các hạ có thể nâng cấp kỹ năng để tăng thời gian giảm khống chế. Nâng cấp kỹ năng cần điểm công trạng, điểm công trạng có được khi dùng Ngự Tứ Lệnh Thưởng.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

  2.                   7. Nếu bằng hữu muốn thay đổi Hào Hiệp Ấn, tại giao diện NPC Triệu Tử Huân, chọn phần Đúc Lại Hào Hiệp Ấn để chọn lại.

    Nguyên liệu để đúc lại Hào Hiệp Ấn là: Nước Long Tuyền.
    Với Hào Hiệp Ấn, bằng hữu đã quá rõ ràng việc sức mạnh võ học tăng lên gấp bội. Việc thống lĩnh giang hồ đối với hiền tài phút chốc dễ như trở bàn tay.