Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Băng Phách Thần Châm

Đăng ngày: 17/09/2021

Cao thủ nội công thượng thừa lại sở hữu ám khí tuyệt luân chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, sức mạnh thần thánh có thể vung tay che trời. Ám khí tiềm tàng sức mạnh nội kình, nếu trong tay một kỳ nhân dù chỉ là kim châm vẫn có thể khiến đối phương kinh hồn bạt vía.

     

Tiến Cấp Ám Khí

  • Tại NPC Vu Tình Vũ (208,345) Lạc Dương, thông qua tính năng Tiến Cấp Ám Khí để tiến hành tiến cấp ám khí Băng Phách Thần Châm.

Tiến Cấp Băng Phách Thần Châm

  • Cần có ám khí Mai Hoa Phiêu và 20 Hàn Băng Tinh Tiết để tiến hành tiến cấp ám khí Băng Phách Thần Châm.

Hàn Băng Tinh Tiết

  • Hàn Băng Tinh Tiết có được khi đi phó bản Yến Tử Ô hoặc trong sự kiện tích nạp mà có.