Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Hướng Dẫn Tính Năng Vương Quyền

Đăng ngày: 12/07/2021

Tính năng Vương Quyền – Thiên Đạo

Tương truyền Tử Vi Tinh Hoang ngưng tụ mà thành, dùng sức mạnh ngũ hành chế tạo nên Thần Binh!

Tại NPC Dịch Thừa Chi (114,200) Phụng Minh Trấn có thể tiến hành Vương Quyền trang bị.

Thăng Linh Trang Bị

Trang bị cấp 80 trở lên hoặc Trang Bị Trùng Lâu, có thể dùng Tử Vi Linh Phách tăng độ Thăng Linh.

Thăng Linh thành công 100%. Độ Thăng Linh càng cao, trang bị mở rộng thuộc tính nhận hiệu quả tăng thêm càng cao, độ Thăng Linh giống nhau, thuộc tính cơ bản mở rộng càng cao, nhận thuộc tính tăng thêm càng nhiều.

Độ Thăng Linh mỗi giai đoạn tối đa tăng tới cấp 9, trang bị chưa tiến cấp đạt đến cấp 9 sẽ tiến cấp thành trang bị Vương Quyền, độ Thăng Linh trang bị Vương Quyền đạt cấp 9 sẽ tiến cấp thành Trang Bị Thiên Đạo.

Tại giao diện Thăng Linh Trang Bị, nhấp chuột phải đặt trang bị vào và tiến hành Thăng Linh.


Tiến Cấp Thăng Linh

Sau khi Thăng Linh trang bị tới cấp 9, có thể tiến cấp thành trang bị Vương Quyền.

Trang bị Vương Quyền Thăng Linh tới cấp 9, có thể tiến cấp thành trang bị Thiên Đạo.

Tại giao diện Tiến cấp Thăng Linh, nhấp chuột phải đặt trang bị vào sau đó chọn Tiến Cấp.


Di Chuyển Thăng Linh

Trang bị có vị trí giống nhau có thể di chuyển Thăng Linh từ trang bị này tới trang bị khác.

Tại giao diện Chuyển cấp Thăng Linh nhấp chuột phải chọn trang bị ban đầu, và đặt trang bị mục tiêu vào sau đó nhấp chọn Chuyển dịch.