Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẦN MỘC VƯƠNG ĐỈNH

Đăng ngày: 17/09/2021

Năm xưa lão quái Đinh Xuân Thu học Hóa Công Đại Pháp, dùng hiệu quả thần bí của nó để luyện hóa độc trùng bách thảo tăng công lực. Ngoài luyện hóa độc trùng bách thảo, Thần Mộc Vương Đỉnh còn rất nhiều công dụng đang chờ các bằng hữu khám phá.

Bằng hữu đạt cấp độ trên 65 hoàn toàn có thể tham gia tính năng này!
Tại giao diện nhân vật, nhấp chọn tính năng Thần Đỉnh!

Phẩm chất Đơn dược và Kim Đơn

Thần mộc vương đỉnh có thể ngưng luyện Đơn Dược nhiều phẩm chất. Đơn Dược phẩm chất cao phải chờ hoàn thành ngưng luyện Đơn Dược cấp thấp mới có thể ngưng luyện. Số lương Đơn Dược ngưng luyện tăng theo phẩm chất. Mỗi loại Đơn Dược sau khi hoàn thành ngưng luyện sẽ tăng thể lực tương ứng Đơn Nhãn.

Dược trần và cách ngưng đơn
Để ngưng đơn cần có điểm Dược Trần, điểm Dược Trần có được khi sử dụng vật phẩm Thiên Hối Dược Hồn.

Sau khi có điểm Dược Trần, các hạ tiến hành ngưng đơn, ngưng đơn 100% thành công, cấp ngưng đơn càng cao sẽ cần số điểm Dược Trần càng lớn.

Khi Đơn Dược ngưng luyện đến Ngũ phẩm, có thể sử dụng Càn Nguyên Kim Đơn để tiến hành dung luyện. Mỗi Kim Đơn sẽ tăng 100 điểm thể lực cho nhân vật. Tối đa dung hợp 10 lần.


Nhận Dược Trần và Kim Đơn
Có thể đến Tiệm Kim Nguyên Bảo mua đạo cụ Dược Trần: