Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG KIM SÍ LINH VŨ

Đăng ngày: 17/09/2021

Kim Sí Linh Vũ

Lang Hoàn Ngọc Động Vô Lượng Sơn - Địa danh xưa nay tưởng chừng yên bình vắng lặng bỗng dưng xuất hiện lời đồn đại kỳ bí liên quan đến tuyệt đỉnh thần binh Kim Sí huyền thoại. Tương truyền, bất kể ai có được Kim Sí Linh Vũ sẽ lĩnh ngộ được nguồn sức mạnh vô tận, trở thành bá chủ võ lâm.

Kim Sí Linh Vũ là ám khí tuyệt thế làm từ lông vũ thần điểu thượng cổ, để có thể sở hữu nhất thiết phải tuân thủ theo các quy tắc quan trọng bên dưới. Quý bằng hữu hay cùng tham khảo nhé!

Tiến Cấp Ám Khí

 • Đại hiệp có Băng Phách Thần Châm có thể thông qua Tiến Cấp Ám Khí để nhận được 1 Kim Sí Linh Vũ.

 • Xem hướng dẫn làm Băng Phách Thần Châm tại đây: http://tlnhatnguyet.net/bai-viet/news/huong-dan-tinh-nang-bang-phach-than-cham

 • Kim Sí Linh Vũ nhận được sau khi tiến cấp sẽ có cấp sao là 4 sao, kế thừa tất cả thông tin thuộc tính, hiệu quả kỹ năng, cấp cường hóa, Bảo Thạch, Điêu Văn, Tạc Khắc và tư chất của ám khí ban đầu.

Liên Kích Ám Khí

 • Nhân vật đạt cấp 90 có thể đến Lạc Dương (208,346) Vu Tinh Vũ học Liên Kích Ám Khí.
 • Ám Khí Kim Sí Linh Vũ thành công tiến cấp sẽ lãnh ngộ Liên Kích Ám Khí.
 • Khi lãnh ngộ Liên Kích Ám Khí sẽ ngẫu nhiên nhận được kỹ năng Liên Kích Kim Sí Linh Vũ liên tiếp 5 chiêu, ẩn chứa ý nghĩa lăng thương khung, phó nam minh, có tên là [Thương Minh Ngũ Thức].
 • Nếu không hài lòng với hiệu quả kỹ năng Liên Kích Ám Khí có thể đến Lạc Dương (208,346) Vu Tinh Vũ dùng Linh Tựu Thạch tẩy lại nhận ngẫu nhiên hiệu quả kỹ năng mỗi chiêu thức.

Kim Sí Linh Vũ Tôi Độc

Kim Sí Linh Vũ có thể tôi luyện độc dược.

 • [Tình Nhân Hoa] khi tôi luyện sẽ tăng giới hạn sinh lực, Băng công và chính xác.
 • [Hạc Đỉnh Hồng] khi tôi luyện sẽ tăng giới hạn sinh lực, Hỏa công và chính xác.
 • [Bồ Đề Huyết] khi tôi luyện sẽ tăng giới hạn sinh lực, Huyền công và chính xác.
 • [Khổng Tước Đảm] khi tôi luyện sẽ tăng giới hạn sinh lực, Độc công và chính xác.

Luyện độc có thể giúp Kim Sí Linh Vũ nhận được độc tố độc dược với thuộc tính cơ bản tương ứng, đồng thời thông qua luyện độc, có thể giúp tăng trị số độc tố độc dược.

Kim Sí Linh Vũ Luyện Độc

Mang theo Kim Sí Linh Vũ được tôi độc dược đến Lạc Dương (208,346) Vu Tinh Vũ sẽ có thể tiến hành thao tác Ám Khí Luyện Độc.

Luyện độc căn cứ vào dòng thuộc tính độc tố được chọn, dùng Ngũ Độc Châu tương ứng để luyện độc. Mỗi lần luyện độc 100% thành công, ngẫu nhiên tăng giá trị thuộc tính nhất định cho độc tố này.

 • Dùng Ngũ Độc Châu - Nguyên Dương tăng Kim Sí Linh Vũ giới hạn sinh lực.
 • Dùng Ngũ Độc Châu - Hồn Võ tăng Kim Sí Linh Vũ tấn công thuộc tính
 • Dùng Ngũ Độc Châu - Tinh Mâu tăng Kim Sí Linh Vũ chính xác.

Thăng cấp giá trị thuộc tính càng cao, số lượng đạo cụ và Vàng Khóa cần càng nhiều.

Tăng Cấp Sao Kim Sí Linh Vũ
Kim Sí Linh Vũ có thể tiêu hao Long Tuyền Thiết Anh để tăng cấp sao.
Sau khi tăng cấp sao của Kim Sí Linh Vũ, thuộc tính độc tố, hiệu quả kỹ năng Liên Kích Ám Khí [Thương Minh Ngũ Thức] cũng sẽ tăng theo.
Cấp sao Kim Sí Linh Vũ ban đầu là 4 sao, tối đa tăng đến 8 sao. Kim Sí Linh Vũ là 4 sao, 5 sao, 6 sao, 7 sao... tăng cấp sao lần lượt cần Long Tuyền Thiết Anh.


Có thể thông qua Tiệm KNB để mua Nguyên Liệu Ám Khí: