Tin Tức

Trang Chủ > Tin Tức > Chi Tiết

Ra mắt Shop Điểm Hoạt Động

Đăng ngày: 08/10/2021
Shop điểm hoạt động
 
Thời gian ra mắt

- Sau bảo trì 17h50 ngày 8/10.
 
Máy chủ áp dụng

- Toàn bộ máy chủ.
 
Shop điểm hoạt động có gì?

1. Kim Tàm Ti.
2. Chí Tôn Cường Hóa Tinh Hoa.
3. Tinh Kim Thạch.
4. Ly Hỏa
 
Làm sao để có điểm hoạt động?

1. Điểm hoạt động có được khi online hàng ngày, tham gia phụ bản và các sự kiện quan trọng.

2. Đăng nhập lần đầu trong ngày

Mỗi ngày quý bằng hữu đăng nhập lần đầu sẽ nhận được 20.000 điểm hoạt động.

3. Tham gia phó bản.

- Trân Long Kỳ Cuộc
- Sát Tinh
- Tứ Tuyệt Trang
- Yến Tử Ô
- Phiêu Miễu Phong
- Thất Thiếu Sơn
- Bình Thánh Kỳ Trận
- Lang Hoàn Phục Địa
Mỗi lượt tham gia phó bản quý bằng hữu sẽ nhận được 3000 điểm hoạt động.
 
Tham gia các sự kiện
1. Hoa Sơn Luận Kiếm
2. Tống Liêu Đại Chiến
3. Liên Minh Đại Chiến
Quý bằng hữu tham gia các sự kiện sẽ nhận được 15.000 điểm hoạt động.